Zapraszamy na kursy!

Ruszyła rekrutacja na wszystkie kursy zaplanowane na 2019 r.

Harmonogram organizowanych kursów:

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM.
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
14-18 października 2019
5Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarza POZ. Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 21-22 listopada 20192Warszawa
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM. Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 2 grudnia 2019 1Gdańsk

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs: Możliwości diagnostyczne zaburzeń glikozylacji.
Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy
23 września 2019 1
Warszawa
Kurs: Rola i funkcja kofaktorów, w tym witamin z grupy B w diagnostyce WWM. Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy 27 września 2019 1
Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne. Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 21-22 października 2019 2
Warszawa

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne
Edycja kursu dedykowana dla lekarzy, w szczególności dla: lekarzy POZ, pediatrów, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz genetyków klinicznych.

12 września 20191
Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 17-18 października 20192
Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 7-8 listopada 20192
Warszawa
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji
21 listopada 2019
1
Warszawa

Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej.

Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji

22 listopada 2019
1
Warszawa

KURSY LABORATORYJNE

1. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs: wykorzystanie analizatora aminokwasów i LC-MS/MS w diagnostyce WWMDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.28-31 października 20194
Warszawa

Dodaj komentarz

Rozmiar Czcionki
Kontrast