Z zakresu bioinformatyki

I. Kurs podyplomowy Bioinformatyki w obszarze analizy danych genomowych (prowadzony przez ICM UW przy wsparciu IMID)

II. Adresaci kursów:

  • Informatycy
  • Biolodzy
  • Chemicy
  • Genetycy
  • Fizycy
  • Lekarze
  • Absolwenci studiów medycznych
  • Studenci ostatniego roku studiów II st. (informatyka, biologia, chemia, genetyka, fizyka, medycyna)

III. Aktualny kalendarz kursów:

1. KURSY Z ZAKRESU BIOINFORMATYKI (2019-2021)*

Temat kursuData kursuLiczba godzinMiejscowośćDokładny adres realizacji wsparcia /wydarzenia
Kurs podyplomowy z zakresu Bioinformatyki w obszarze analizy danych genomowych2019/2020200Warszawab/d
Kurs podyplomowy z zakresu Bioinformatyki w obszarze analizy danych genomowych2020/2021200Warszawab/d

* Terminy, sposób zapisu i szczegółowe zakres kursów zostaną udostępnione przez Partnera Krajowego ICM UW (strona www Partnera www.icm.edu.pl)

IV. Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa w kursach z zakresu bioinformatyki zostaną opublikowane przez Partnera Krajowego: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa, www.icm.edu.pl).

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Panią Catherine Suski-Grabowski.