Z zakresu bioinformatyki

Kurs podyplomowy Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych (prowadzony przez ICM UW przy wsparciu IMID)


I. Adresaci kursów:

  • Informatycy
  • Biolodzy
  • Chemicy
  • Genetycy
  • Fizycy
  • Lekarze
  • Absolwenci studiów medycznych
  • Studenci ostatniego roku studiów II st. (informatyka, biologia, chemia, genetyka, fizyka, medycyna)

II. Aktualny kalendarz kursów:

Kurs obejmuje 160 godzin wykładów i zajęć praktycznych. Ponadto 40 godzin przeznaczono na pracę w kilkuosobowych grupach pod opieką wybranego promotora.
Kurs zostanie przeprowadzony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w sobotę i niedzielę – każdego dnia po 10 godzin lekcyjnych.

Terminy 2. edycji kursu
Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w sobotę i niedzielę w następujących terminach:

17-18 października 2020r.
24-25 października 2020 r.
7-8 listopada 2020 r.
21-22 listopada 2020r.
5-6 grudnia 2020 r.
19-20 grudnia 2020 r.
16-17 stycznia 2021 r.
30-31 stycznia 2021 r.
13-14 lutego 2021r.

********************************************************************* Harmonogram spotkań 1. edycji kursu:
12-13.10.2019
26-27.10.2019
16-17.11.2019
30.11 – 01.12.2019
14-15.12.2019
11-12.01.2020
25-26.01.2020
08-09.02.2020

Rekrutacja na kurs z bioinformatyki ruszyła! Uwaga! Limit 35 miejsc. Rejestracja trwa do 12 września br.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie ICM: https://icm.edu.pl/edukacja/kurs-omics-data-science/

III. Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa w kursach z zakresu bioinformatyki, w tym informacja o rozpoczęciu rekrutacji, zostaną opublikowane przez Partnera Krajowego: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa, www.icm.edu.pl).

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Panią Catherine Suski-Grabowski, tel: +48 22 87 49 150 lub pisząc na adres:omics.data.science@icm.edu.pl.

Rozmiar Czcionki
Kontrast