Warsztaty w listopadzie – odwołane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, wszystkie kursy organizowane w formie warsztatowej w najbliższym terminie zostają odwołane.
Informacja o nowych terminach pojawi się w aktualnościach oraz w terminarzu na stronie.

Dotyczy to następujących kursów:

Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych – 09.11-13.11.2020
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów – 16-17.11.2020

01-02.10.2020 Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrów.

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiczną nastąpiła zmiana w sposobie organizacji tego kursu:

  • kurs odbędzie się hybrydowo tj. stacjonarnie i on-line
  • Aktualne miejsce: WARSZAWA

Podczas rejestracji proszę zaznaczyć, którą opcję Państwo wybieracie.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
Zapraszamy!

Uwaga zmiana terminów kursów

Nowe terminy kursów:

tytuł kursupierwotny terminnowy termin
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów08-09.09.202007-08.09.2020
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych14-17.04.202029.09-02.10.2020
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy B30.09-02.10.202021-23.10.2020
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM22.04.202005.11.2020
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych16-20.03.202009-13.11.2020 
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe.20.10.202016.11.2020
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów01-02.06.202016-17.11.2020
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów08-09.12.20207-8.12.2020

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju, kursy odbędą się stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa lub w wersji on-line. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o ostatecznym sposobie organizacji danego kursu na kilka dni przed jego terminem.

Rekompensaty

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 1 września w przypadku kursów prowadzonych w trybie on-line zostanie uruchomiona wypłata rekompensat z powodu braku możliwości uczestniczenia w obowiązkowych kursach specjalistycznych. Stosowna zmiana została uwzględniona w Aneksie do Regulaminu.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania rekompensaty jest spełnienie warunków określonych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach”, tj. m.in.:

a. osoba ubiegająca się o rekompensatę uzyskała prawo do wykonywania zawodu:
· lekarza lub
· diagnosty laboratoryjnego
(zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie)

oraz

b. uczestniczyła w 100% czasu trwania kursu

Przy czym obecność uczestników kursów on-line będzie weryfikowana na podstawie danych logowania do programu webinarowego – tj. imię i nazwisko, data i godzina zalogowania/wylogowania uczestnika. Jedynie 100% udział w kursie będzie podstawą do wypłaty rekompensaty.

Zachęcamy do zapoznania się z Aneksem do Regulaminu: „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach” oraz „Regulaminem przyznawania rekompensaty i zwrotu kosztów dojazdu”.

Rozmiar Czcionki
Kontrast