Seminaria

GENETYKA DLA NIE-GENETYKÓW
„OMIKA” NOWA DZIEDZINA DIAGNOSTYCZNA
Nie tylko choroby rzadkie.

Zapraszamy na bezpłatne seminaria inaugurujące szkolenia z nowoczesnego obszaru wiedzy medycznej niezbędnej w Twojej codziennej pracy.
Spotkania adresowane są do lekarzy, diagnostów i techników laboratoryjnych oraz studentów i absolwentów kierunków medyczno-biologicznych.

Obserwowany wzrost liczby pacjentów z chorobami genetycznie uwarunkowanymi powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa zetknięcia się z nimi każdego lekarza i diagnosty laboratoryjnego. Współczesna medycyna stała się medycyną molekularną dzięki poznaniu informacji genetycznej człowieka.

Tematyka seminariów

 • Nowe możliwości analizy cytogenetycznej i molekularnej w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych
 • Możliwości biochemiczne w rozpoznawaniu wrodzonych wad metabolizmu (WWM)
  – „OMIKA” nowo rozwijająca się dziedzina nauki i diagnostyki
 • Wrodzone wady metabolizmu – jak rozpoznajemy i jak leczymy
 • Adresaci seminariów:

  Do udziału w seminariach zapraszamy:

 • kadrę medyczną – lekarzy i pracowników laboratoryjnych (diagności i technicy)
 • studentów i absolwentów kierunków lekarskich i pokrewnych oraz przyrodniczych

 • Miejsca i terminy:

  8 maja 2019                  – Warszawa
  14 maja 2019                – Wrocław
  10 października 2019   – Gdańsk
  26 listopada 2019        – Poznań
  27 listopada 2019        – Kraków

  Ramowy program seminarium

  Warszawa
  Wrocław
  Gdańsk
  Poznań
  Kraków

  Uczestnictwo

  Udział w seminarium jest punktowany, tj. lekarze i diagności laboratoryjni objęci obowiązkiem gromadzenia punktów edukacyjnych będą mogli je otrzymać dzięki uczestnictwu w seminarium realizowanym w ramach projektu.

  Punkty edukacyjne dla lekarzy – 8 punktów edukacyjnych za 1 seminarium.
  Punkty edukacyjne dla diagnostów – 2 punkty edukacyjne za 1 seminarium.
  Punkty są przyznawane jednemu uczestnikowi tylko raz (za uczestnictwo w 1 seminarium).

  Uczestnik po zakończeniu wydarzenia otrzyma certyfikat drogą mailową.

  W trakcie wydarzenia organizator zapewnia napoje i ciepły posiłek.

  Zapisy na seminaria odbywają się za pośrednictwem strony internetowej (zakładka rejestracja).

  Regulamin uczestnictwa w bezpłatnych seminariach.

  Organizator seminariów i cyklu kursów

  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – jednostka naukowo-badawcza o wieloletniej tradycji i znaczącym dorobku znanym w kraju i na forum międzynarodowym w zakresie zdrowia matki i dziecka, zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia populacji w wieku rozwojowym. Od ponad 60 lat zajmuje się działalnością kliniczną, naukowo-badawczą, edukacyjną i opiniodawczą, aktywnie rozwijając dostępną w Polsce diagnostykę genetyczną oraz proteomiczną i metabolomiczną.
  Dzięki dofinansowaniu w ramach PO WER, Instytut przeprowadzi w latach 2019-2021 cykl kursów dla lekarzy i innych specjalistów o unikalnej tematyce dotyczącej specjalistycznych procedur diagnostycznych i postępowania terapeutycznego.

  Partnerzy Ponadnarodowi i Partner Krajowy

  Kursy zostały opracowane w oparciu o doświadczenie Instytutu Matki i Dziecka i zostaną pogłębione w ramach współpracy z renomowanymi na skalę światową ośrodkami: Centrum Medycznym Uniwersytetu Radbouda w Nijmegen, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Uniwersytetem Karola w Pradze, Centrum Medycznym Vrij Uniwersiteit w Amsterdamie, a także przy wsparciu Partnera Krajowego: Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Seminaria są częścią 3 letniego programu kursów realizowanych w latach 2019-2021,
  w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” dofinansowanego ze środków UE.

  Rozmiar Czcionki
  Kontrast