Rekompensaty

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 1 września w przypadku kursów prowadzonych w trybie on-line zostanie uruchomiona wypłata rekompensat z powodu braku możliwości uczestniczenia w obowiązkowych kursach specjalistycznych. Stosowna zmiana została uwzględniona w Aneksie do Regulaminu.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania rekompensaty jest spełnienie warunków określonych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach”, tj. m.in.:

a. osoba ubiegająca się o rekompensatę uzyskała prawo do wykonywania zawodu:
· lekarza lub
· diagnosty laboratoryjnego
(zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie)

oraz

b. uczestniczyła w 100% czasu trwania kursu

Przy czym obecność uczestników kursów on-line będzie weryfikowana na podstawie danych logowania do programu webinarowego – tj. imię i nazwisko, data i godzina zalogowania/wylogowania uczestnika. Jedynie 100% udział w kursie będzie podstawą do wypłaty rekompensaty.

Zachęcamy do zapoznania się z Aneksem do Regulaminu: „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach” oraz „Regulaminem przyznawania rekompensaty i zwrotu kosztów dojazdu”.

Dodaj komentarz

Rozmiar Czcionki
Kontrast