Rejestracja na kurs

W celu wzięcia udziału w kursie, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą poniżej.

Wypełnij dokładnie wszystkie pola w formularzu rekrutacyjnym.
Pamiętaj, że podawane przez Ciebie dane powinny być zgodne z prawdą.

Zapoznaj się uważnie z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach i informacjami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM – cz.I
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
14-16 października 2019
3Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrów. Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 21-22 listopada 20192Warszawa
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM. Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 3 grudnia 2019 1Gdańsk

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne.Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 21-22 października 2019 2
Warszawa

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji
21 października 2019
1
Warszawa

KURSY LABORATORYJNE

4. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość

Rozmiar Czcionki
Kontrast