Rejestracja na kurs

W celu wzięcia udziału w kursie, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą poniżej.

Wypełnij dokładnie wszystkie pola w formularzu rekrutacyjnym.
Pamiętaj, że podawane przez Ciebie dane powinny być zgodne z prawdą.

Zapoznaj się uważnie z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach i informacjami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.

Data kursu w kolorze czerwonym informuje o nowym terminie kursu (zmiana daty).
Wszystkie kursy organizowane są w trybie stacjonarnym, chyba, że oznaczono je jako
ON-LINE.

HARMONOGRAM KURSÓW W 2021

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju, zaplanowane poniżej kursy, mogą odbyć się w wersji on-line. 
Informacje o trybie organizacji kursów będą aktualizowane na bieżąco.

>>> Zarejestruj się na kurs <<<

Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji18-19.01. 2021 2Warszawa-IMID
Genetyka a choroby układu sercowo-naczyniowego. Kardiolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze w trakcie specjalizacji 26.01.2021 1 ON-LINE
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe. Neonatolodzy, neurolodzy dziecięcy, pediatrzy 27.01.2021 1 ON-LINE
Stres oksydacyjny – zastosowanie antyoksydantów w terapii uzupełniającejDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, ginekolodzy, położnicy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy03.02.20211ON-LINE
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji08-09.02. 2021 2Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych: „Patomechanizm wrodzonych zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych”Diagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.10-12.02. 20213ON-LINE
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu kostnego i metabolizmu tkanki tłuszczowejDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy16-17.02. 20212ON-LINE
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.ILekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji22-24.02. 20213ON-LINE
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji08-09.03. 2021 2Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy B: „Rola witamin w procesach biochemicznych zachodzących w komórce – diagnostyka różnicowa pierwotnych i wtórnych zaburzeń metabolizmu”Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy18-19.03. 20212ON-LINE
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.IILekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji22-23.03. 20212KURS ODWOŁANY
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji12-13.04. 2021 2Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych: „Charakterystyka biochemiczna i kliniczny wrodzonych zaburzeń neurometabolicznych”Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 14-16.04. 20215ON-LINE
Warsztaty z analizy wyników cytogenetycznych, cytogenetyki molekularnej oraz molekularnych z uwzględnieniem sekwencjonowania następnej generacjiDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji16.04.20211ON-LINE
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrówLekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 19-21.04. 20212KURS ODWOŁANY
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji10-11.05. 2021 2Warszawa-IMID
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji07-08.06. 2021 2Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych: „Charakterystyka biochemiczna i kliniczna wrodzonych zaburzeń aminokwasów – diagnostyka różnicowa”Diagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.21-23.06. 20213ON-LINE
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji09-10.09. 2021 2Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas: „Wrodzone zaburzenia glikozylacji (CDG) – charakterystyka biochemiczna i kliniczna”Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy14-17. 09.2021 – zmiana terminu na: 21-24. 09.2021 4Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM.Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 20.09.20211Kraków
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne. Lekarze, w szczególności lekarze POZ, pediatrzy, psychiatrzy, lekarze w trakcie specjalizacji oraz genetycy kliniczni 27.09.2021 1 Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych: „Metabolomika i proteomika w rozpoznawaniu wrodzonych zaburzeń neurometabolizmu”Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 04-08.10. 20215Warszawa-IMID
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji11-12.10. 2021 2Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Warsztaty z analizy wyników cytogenetycznych, cytogenetyki molekularnej oraz molekularnych z uwzględnieniem sekwencjonowania następnej generacjiDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji25.10.20211Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Warsztaty laboratoryjne – biochemia w medycynie cz. I – NOWY KURS!Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy28-29.10. 20212Warszawa-IMID
Warsztaty z analizy wyników badań cytogenetycznych i molekularnych z uwzględnieniem najnowszych metod analizy genomuDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji04-05.11. 20212Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Warsztaty z analizy wyników badań cytogenetycznych i molekularnych z uwzględnieniem najnowszych metod analizy genomuDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji15-16.11. 20212Warszawa-IMID
Warsztaty: „Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów” Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji18-19.11. 2021 2Warszawa-IMID REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas: „Spektrometria mas w rozpoznawaniu i różnicowaniu zaburzeń N-,O-glikozylacji”Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy23-26.11. 20214Warszawa-IMID
Warsztaty – analiza wyników biochemicznych różnicujących wrodzone wady metabolizmu– NOWY KURS!Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy06-07.12. 20212Warszawa-IMID
Warsztaty laboratoryjne – biochemia w medycynie cz. II – NOWY KURS!Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy15-16.12. 20212Warszawa-IMID

2020

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM.Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 05.11.2020 -> kurs ON-LINE1kurs ON-LINE
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.ILekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacjikurs ON-LINE -> 17-19.06. 20203Warszawa
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.IILekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji01-02.12. 2020 -> kurs ON-LINE2Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrów – hybrydowo.Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 01-02.10. 20202Poznań Warszawa oraz on-line

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI – KURSY LABORATORYJNE

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs laboratoryjny z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowychDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.09-13. 11.2020 -> kurs odwołany5Warszawa-IMID
Kurs laboratoryjny z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne.Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 20214Warszawa-IMID
Kurs laboratoryjny z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy BDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy21-23. 10.20203Warszawa-IMID
Kurs laboratoryjny: Stres oksydacyjny – pro i antyoksydantyDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, ginekolodzy, położnicy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy17.11.2020 -> kurs ON-LINE1 kurs ON-LINE
Kurs laboratoryjny: Metabolizm kostnyDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy20.11.2020 -> kurs ON-LINE 1kurs ON-LINE
Kurs laboratoryjny: Wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas – diagnostyka CDGDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy20213 Warszawa-IMID

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji kurs ON-LINE ->
28-29. 05.2020
2 Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 05-06. 10.2020 2 Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 22-23. 10.2020 2 Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji kurs ON-LINE ->
24-25. 06.2020
2 Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 9-10. 11.2020 -> kurs ON-LINE 2 kurs ON-LINE
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji kurs ON-LINE -> 23.06.2020 1 Warszawa
Genetyka a choroby układu sercowo-naczyniowego. Kardiolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze w trakcie specjalizacji 19.10.2020 1 Warszawa
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe. Neonatolodzy, neurolodzy dziecięcy, pediatrzy 16.11.2020 -> kurs ON-LINE 1 kurs ON-LINE
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach kurs ON-LINE -> 26.06.2020 1 Warszawa
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach kurs ON-LINE-> 04.09.2020 1 Warszawa
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach 14.12.2020 1 Warszawa
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne. Edycja kursu dedykowana dla lekarzy, w szczególności dla: lekarzy POZ, pediatrów, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz genetyków klinicznych. 11.09.2020 1 Warszawa

KURSY LABORATORYJNE

4. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacjikurs odbędzie się w 2021 r.2Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriówDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji07-08. 09.20202Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów – rekrutacja zamknięta Diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji16-17. 11.2020 -> kurs odwołany2Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów – rekrutacja zamkniętaDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji07-08. 12.2020-> kurs odwołany2Warszawa-IMID
Rozmiar Czcionki
Kontrast