Rejestracja na kurs

W celu wzięcia udziału w kursie, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą poniżej.

Wypełnij dokładnie wszystkie pola w formularzu rekrutacyjnym.
Pamiętaj, że podawane przez Ciebie dane powinny być zgodne z prawdą.

Zapoznaj się uważnie z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach i informacjami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.

2020

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM – cz.IIrekrutacja zamknięta
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
13-14.01. 2020
2Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrów.Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 11-12.03. 20202Gdańsk
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM. Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 22.04.20201Warszawa
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.I
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
17-19.06. 2020
3Warszawa
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM cz.II
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
01-02.12. 2020
2Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrów.Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 01-02.10. 20202Poznań

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowychDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.16-20.03. 2020 5
Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne.Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 14-17.04. 2020 4
Warszawa-IMID
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy BDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy30.09- 02.10. 2020 3
Warszawa-IMID
Stres oksydacyjny – pro i antyoksydantyDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, ginekolodzy, położnicy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy17.11.2020 1
Warszawa-IMID
Metabolizm kostnyDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy20.11.2020 1
Warszawa-IMID

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych.rekrutacja zamknięta Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji
23-24. 04.2020
2
Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji
15-16. 10.2020
2
Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji
22-23. 10.2020
2
Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych.rekrutacja zamknięta Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji
14-15. 05.2020
2
Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji
9-10. 11.2020
2
Warszawa
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji
17.04.2020
1
Warszawa
Genetyka a choroby układu sercowo-naczyniowego.rekrutacja zamknięta Kardiolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze w trakcie specjalizacji
28.01.2020
1
Warszawa
Genetyka a choroby układu sercowo-naczyniowego. Kardiolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze w trakcie specjalizacji
19.10.2020
1
Warszawa
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe.rekrutacja zamknięta Neonatolodzy, neurolodzy dziecięcy, pediatrzy
27.01.2020
1
Warszawa
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe. Neonatolodzy, neurolodzy dziecięcy, pediatrzy
20.10.2020
1
Warszawa
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach
12.06.2020
1
Warszawa
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach
04.09.2020
1
Warszawa
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej. Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach
04.12.2020
1
Warszawa
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne.rekrutacja zamknięta Edycja kursu dedykowana dla lekarzy, w szczególności dla: lekarzy POZ, pediatrów, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz genetyków klinicznych.
06.04.2020
1
Warszawa

KURSY LABORATORYJNE

4. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriówrekrutacja zamkniętaDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji23-24. 03.2020 2
Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriówrekrutacja zamkniętaDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji01-02. 06.2020 2
Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriówrekrutacja zamkniętaDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji08-09. 09.2020 2
Warszawa-IMID
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriówrekrutacja zamkniętaDiagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni, genetycy kliniczni oraz diagności laboratoryjni, technicy laboratoryjni i genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji08-09. 12.2020 2
Warszawa-IMID

KURSY LABORATORYJNE

5. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas – diagnostyka CDGDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy03-05.06. 2020 3
Warszawa-IMID
Rozmiar Czcionki
Kontrast