Informacje o projekcie

Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka

Nr umowyUDA-POWER.04.03.00-00-0054/18
Okres realizacji projektu11.2018 – 10.2021
Wartość projektu35 749 973,22 PLN
Dofinansowanie ze środków UE33 708 649,74 PLN
Partnerzy projektuInstytut Matki i Dziecka (Lider)
– Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (Partner krajowy)
– Partnerzy ponadnarodowi:
  • Katolicki Uniwersytet Leuven
  • Radboud Uniwersytet Centrum Medyczne Nijmegen
  • Uniwersytet Karola Praga
  • VU Centrum Medyczne Amsterdam

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych w Polsce procedur diagnostycznych i programów edukacyjnych z obszaru diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wad metabolizmu. Programy edukacyjne skierowane będą do kadr medycznych, laboratoryjnych oraz informatyków, specjalistów i studentów z innych dziedzin. Rozwiązania wypracowywane w ramach projektu przy udziale partnerów ponadnarodowych z Holandii, Czech i Belgii, poszerzą dostępną w Polsce diagnostykę genetyczną, proteomiczną i metabolomiczną, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie pełniejszego obrazu zmian towarzyszących chorobom genetycznie uwarunkowanym i skuteczniejsze postawienie rozpoznania. Wykorzystanie zakupionej w ramach projektu nowoczesnej aparatury w diagnostyce zwiększy dostępność do nowoczesnej diagnostyki genetycznej i biochemicznej oraz skuteczność diagnostyczną.

Rozmiar Czcionki
Kontrast