Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w kursach/warsztatach on-line.

Udział w kursach/warsztatach w formule on-line jest równoznaczny z udziałem osobistym, pod warunkiem aktywnego śledzenia transmisji oraz zdania krótkiego kolokwium/testu końcowego. Po zakończeniu kursu otrzymają Państwo certyfikaty, punkty edukacyjne oraz zaświadczenia, które będzie można przedstawić pracodawcy.

Każda osoba, która:
1. Zgłosiła się na kurs/warsztat,
2. Została zakwalifikowana
3. Potwierdziła swoje uczestnictwo

może wziąć udział w kursie/warsztacie on-line.

Regulamin kursów/warsztatów POWER on-line – tutaj. Inne dokumenty dotyczące kursów/warsztatów – tutaj.

W związku ze zmianą formuły kursów/warsztatów, zgodnie z Regulaminem kursów on-line, uczestnicy kursów/warsztatów – otrzymają:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu/warsztatu lub zaświadczenie o wzięciu udziału w kursie/warsztacie
 • punkty edukacyjne
 • rekompensatę *
*Zgodnie z Regulaminem przyznawania rekompensat i zwrotu kosztów dojazdu (par.2, pkt.1a), za udział w warsztatach nie przewiduje się wypłaty rekompensat.

Nie zapewniamy:
 • noclegów
 • wyżywienia
 • zwrotów kosztów przejazdu.

Jak dołączyć do kursu/warsztatu on-line.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Komputer z kartą dźwiękową podłączony do sieci Internet (szybkość łącza do odbioru dźwięku i obrazu min. 512 kbps);
 2. Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Uwaga! W przeglądarce należy włączyć ciasteczka (cookies).

 • Sprawdź czy dźwięk w komputerze jest włączony.
 • Wejdź do wirtualnego pokoju minimum 10 minut przed wykładem. Następnie sprawdź czy odbierasz dźwięk oraz obraz.

Za ewentualne problemy techniczne ze strony sieci i urządzeń prywatnych nie odpowiadamy. 

**************

LOGOWANIE I UDZIAŁ W WYKŁADACH ONLINE

Logowanie:

– zakwalifikowani uczestnicy logują się do kursu poprzez link, który dostaną mailem
– login musi składać się z imienia i nazwiska uczestnika (te same dane co przy rejestracji)  
– przed każdym kursem „wirtualny pokój” otwierany będzie zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. Jest to czas na sprawdzenie podłączenia do kursu.

Lista obecności:

– aplikacja kursu/warsztatu pokazuje datę i godzinę zalogowania/wylogowania danego uczestnika – dane te będą stanowiły „listą obecności” i będą podstawą do nie/zaliczenia obecności.

Kolokwium/test:

– uczestnicy otrzymają link do kolokwium/testu  po ostatnim wykładzie – należy go wypełnić przed zakończeniem sesji on-line.
– będzie on podstawą do wydania certyfikatu i przyznania punktów edukacyjnych.

Ankieta oceniająca kurs:

– uczestnicy otrzymają link do formularza/ankiety w trakcie trwania kursu/warsztatu i podobnie jak w przypadku testu należy go wypełnić w trakcie sesji on-line.

Dyskusja:

– będzie możliwość zadawania pytań wykładowcom – za pośrednictwem czatu w trakcie trwania kursu.

KLAUZULA O PRAWACH AUTORSKICH

Instytut Matki i Dziecka informuje, że wszelkie treści udostępnione podczas kursu on-line (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.). Nieuprawnione użycie lub wykorzystanie, udostępnionego podczas kursu on-line, utworu w całości lub w części bez zgody autora, w innym celu niż uzyskanie przez słuchacza wiedzy przewidzianej programem kursu (wykładu) i poza granicami tzw. „własnego użytku osobistego”, o którym mowa w art. 23 ust. 1, co do zasady może stanowić naruszenie prawa.

Rozmiar Czcionki
Kontrast