Dla lekarzy, diagnostów i innych specjalizacji

I. Ogólna tematyka i cele kursów

Diagnostyka i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wadach metabolizmu:

 • poznanie objawów klinicznych, które wzbudzą czujność
 • interpretacja wyników badań podstawowych
 • informacja o badaniach, na które będzie można kierować diagnozowanych pacjentów oraz ośrodki, które będą te badania wykonywać
 • dostępna diagnostyka specjalistyczna i ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Adresaci kursów
Kurs dla kadry medycznej:

 • lekarza – specjalizacja min. I stopnia
 • lekarza w trakcie specjalizacji
 • diagnosty laboratoryjnego
 • diagnosty w trakcie specjalizacji
 • technika laboratoryjnego
 • absolwenta – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze
 • osób uczących się – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze

Pierwszeństwo zapisu – w przypadku poszczególnych kursów wskazane są konkretne grupy docelowe (profil zawodowy lub profil wykształcenia), które będą miały pierwszeństwo zapisu.

II. Kursy w ramach projektu są punktowane – punkty edukacyjne

Lekarze i diagności laboratoryjni objęci obowiązkiem gromadzenia punktów edukacyjnych będą mogli je otrzymać wraz z certyfikatem ukończenia poszczególnych kursów realizowanych w ramach projektu – zarówno kursy laboratoryjne, jak i kursy wykładowe.

III. Aktualny kalendarz kursów

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU
Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarzy POZ/pediatrówLekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji21-22 listopad 2019r.2Warszawa
marzec 2020r.2Gdańsk
wrzesień 2020r2Poznań
II kw. 2021r.2Katowice
Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 14-16 października 2019r. – cz.I3Warszawa
czerwiec 2020r.5Warszawa
I kw 2021r.5Warszawa
Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWMPediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji.03 grudnia 2019r1Gdańsk
kwiecień 2020r1Warszawa
październik 2020r1Wrocław
III kw 2021r1Kraków

Terminy i szczegółowe tematy kursów mogą ulec zmianie, a adresy prowadzenia kursu będą przekazywane sukcesywnie.

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI
Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznychNeurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzymaj 2020r.4Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowychDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.marzec 2020 r.5Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznychDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczniII kw 2021 r.5Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych Diagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczniIII kw 2021 r.3Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne.Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy21-22 października 2019 r2Warszawa
Kurs: Możliwości diagnostyczne zaburzeń glikozylacjiDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy23 września 2019 r.1Warszawa
Kurs: Rola i funkcja kofaktorów, w tym witamin z grupy B w diagnostyce WWMDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy27 września 2019 r.1Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy B Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzywrzesień 2020 r.3Warszawa
Kurs: Stres oksydacyjny – pro i antyoksydanty Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, ginekolodzy, położnicy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzylistopad 2020 r.1Warszawa
Kurs: Metabolizm kostnyDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzylistopad 2020 r.1Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu witamin z grupy B Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzyI kw 2021 r.2Warszawa
Kurs: Stres oksydacyjny i korzyści z terapii antyoksydantami Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, ginekolodzy, położnicy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzyII kw 2021 r.1Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu kostnego i metabolizmu tkanki tłuszczowej Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzyII kw 2021 r.2Warszawa

Terminy i szczegółowe tematy kursów mogą ulec zmianie, a adresy prowadzenia kursu będą przekazywane sukcesywnie.

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 17-18 października 2019r. 2 Warszawa
kwiecień 2020 r. 2 Warszawa
październik 2020 r. 2 Warszawa
październik 2020 r. 2 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Genetyka i genomika chorób neurologicznych Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 7-8 listopada 2019 r 2 Warszawa
maj 2020 r. 2 Warszawa
listopad 2020 r. 2 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji 23 maja 2019 r. 1 Warszawa
24 maja 2019 r. 1 Warszawa
21 października 2019 r. 1 Warszawa
22 października 2019 r. 1 Warszawa
Marzec 2020 r. 1 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Genetyka a choroby układu sercowo-naczyniowego. Kardiolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze w trakcie specjalizacji 27 stycznia 2020 r. 1 Warszawa
październik 2020 r. 1 Warszawa
styczeń 2021 r. 1 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Genetyka neonatologiczna – nie tylko testy przesiewowe. Neonatolodzy, neurolodzy dziecięcy, pediatrzy 28 stycznia 2020 r. 1 Warszawa
październik 2020 r. 1 Warszawa
styczeń 2021 r. 1 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej Ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji w powyższych kierunkach
07 czerwca 2019 r. 1 Warszawa
13 września 2019 r. 1 Warszawa
czerwiec 2020 r. 1 Warszawa
wrzesień 2020 r. 1 Warszawa
październik 2020 r. 1 Warszawa
Temat kursu Osoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne. Edycja kursu dedykowana dla lekarzy, w szczególności dla: lekarzy POZ, pediatrów, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz genetyków klinicznych. 12 września 2019 r. 1 Warszawa
wrzesień 2020 r. 1 Warszawa
wrzesień 2021 r. 1 Warszawa

Terminy i szczegółowe tematy kursów mogą ulec zmianie, a adresy prowadzenia kursu będą przekazywane sukcesywnie.

IV. Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 • Zwrot kosztów przejazdów – osobom dojeżdżającym na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km przysługuje zwrot kosztów przejazdów (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
 • Nocleg – osoby dojeżdżające na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km mogą skorzystać z finansowanego w ramach projektu noclegu (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
 • Rekompensata – uczestnicy (lekarze i diagności) kursów z zakresu ścieżek postępowania terapeutyczno-diagnostycznego mogą otrzymać rekompensatę z powodu braku możliwości uczestniczenia w obowiązkowych kursach specjalistycznych w wysokości 450 zł brutto/kurs (wg.zasad opisanych w Regulaminie).

V. Ochrona danych osobowych

Udział w kursach wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, które odbywa się w oparciu o umowę powierzenia z Instytucją Pośredniczącą i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w zakładce „Ochrona Danych Osobowych“.

Rozmiar Czcionki
Kontrast