Kursy laboratoryjne

I. Kursy w ramach projektu są punktowane – punkty edukacyjne

Diagności laboratoryjni i lekarze objęci obowiązkiem gromadzenia punktów edukacyjnych będą mogli je otrzymać wraz z certyfikatem ukończenia poszczególnych kursów realizowanych w ramach projektu – zarówno kursy laboratoryjne, jak i kursy wykładowe.

II. Adresaci kursów

Kurs dla kadry medycznej:

 • lekarza – specjalizacja min. I stopnia
 • lekarza w trakcie specjalizacji
 • diagnosty laboratoryjnego
 • diagnosty w trakcie specjalizacji
 • technika laboratoryjnego
 • absolwenta – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze
 • osób uczących się – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze
 • Pierwszeństwo zapisu – w przypadku poszczególnych kursów wskazane są konkretne grupy docelowe (profil zawodowy lub profil wykształcenia), które będą miały pierwszeństwo zapisu.

  III. Ogólna tematyka i cele kursów

  1. Diagnostyka i procedury laboratoryjne w chorobach genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wadach metabolizmu:

  • Dostępna diagnostyka specjalistyczna
  • Wykonywanie procedur laboratoryjnych przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznej aparatury

  IV. Aktualny kalendarz kursów

  1. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI (2019-2021)
  Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
  Kurs: wykorzystanie analizatora aminokwasów i LC-MS/MS w diagnostyce WWMDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.28-31 października 2019 r.4Warszawa
  Kurs: wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas – diagnostyka CDG Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzyII kw 2020 r.3Warszawa
  Kurs: wykrywanie wrodzonych zaburzeń glikozylacji za pomocą spektrometrii mas – dignostyka CDGDiagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzyII kw 2021 r.4Warszawa

  Terminy i szczegółowe tematy kursów mogą ulec zmianie, a adresy prowadzenia kursu będą przekazywane sukcesywnie.

  2. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI (2019-2021)
  Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
  Warsztaty: „Sekwencjonowanie następnej generacji” dla pracowników laboratoriówDiagności laboratoryjni technicy laboratoryjni , genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni w trakcie specjalizacji, genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji I kw 2020 r.2Warszawa
  III kw 2020 r.2Warszawa
  I kw 2021 r.2Warszawa
  III kw 2021r. 2Warszawa
  Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
  Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów Diagności laboratoryjni technicy laboratoryjni , genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni w trakcie specjalizacji, genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji (do uzupełnienia) I kw 2020 r.2Warszawa
  II kw 2020 r.2Warszawa
  III kw 2020 r.2Warszawa
  II kw 2021 r.2Warszawa
  III kw 2021 r. 2Warszawa
  VI kw 2021 r. 2Warszawa
  Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kursData kursuIlość dniMiejscowość
  Warsztaty z analizy wyników cytogenetycznych, cytogenetyki molekularnej oraz molekularnych z uwzględnieniem sekwencjonowania następnej generacjiDiagności laboratoryjni technicy laboratoryjni , genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni w trakcie specjalizacji, genetycy kliniczni w trakcie specjalizacji (do uzupełnienia) II kw 2020 r.1Warszawa
  IV kw 2020 r.1Warszawa
  II kw 2021 r.1Warszawa
  IV kw 2021 r.1Warszawa

  Terminy i szczegółowe tematy kursów mogą ulec zmianie, a adresy prowadzenia kursu będą przekazywane sukcesywnie.

  III. Warunki uczestnictwa

  Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

  • Zwrot kosztów przejazdów – osobom dojeżdżającym na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km przysługuje zwrot kosztów przejazdów (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
  • Nocleg – osoby dojeżdżające na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km mogą skorzystać z finansowanego w ramach projektu noclegu (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
  • Rekompensaty – uczestnicy (lekarze i diagności) kursów z zakresu ścieżek postępowania terapeutyczno-diagnostycznego mogą otrzymać rekompensatę z powodu braku możliwości uczestniczenia w obowiązkowych kursach specjalistycznych w wysokości 450 zł brutto/kurs (wg.zasad opisanych w Regulaminie).

  IV. Ochrona danych osobowych

  Udział w kursach wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, które odbywa się w oparciu o umowę powierzenia z Instytucją Pośredniczącą i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w zakładce „Ochrona Danych Osobowych“.

  Rozmiar Czcionki
  Kontrast