Kursy laboratoryjne

I. Kursy w ramach projektu są punktowane – punkty edukacyjne

Diagności laboratoryjni i lekarze objęci obowiązkiem gromadzenia punktów edukacyjnych będą mogli je otrzymać wraz z certyfikatem ukończenia poszczególnych kursów realizowanych w ramach projektu – zarówno kursy laboratoryjne, jak i kursy wykładowe.

II. Adresaci kursów

Kurs dla kadry medycznej:

 • lekarza – specjalizacja min. I stopnia
 • lekarza w trakcie specjalizacji
 • diagnosty laboratoryjnego
 • diagnosty w trakcie specjalizacji
 • technika laboratoryjnego
 • absolwenta – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze
 • osób uczących się – kierunek studiów: lekarski i pokrewne oraz przyrodnicze
 • Pierwszeństwo zapisu – w przypadku poszczególnych kursów wskazane są konkretne grupy docelowe (profil zawodowy lub profil wykształcenia), które będą miały pierwszeństwo zapisu.

  III. Ogólna tematyka i cele kursów

  1. Diagnostyka i procedury laboratoryjne w chorobach genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wadach metabolizmu:

  • Dostępna diagnostyka specjalistyczna
  • Wykonywanie procedur laboratoryjnych przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznej aparatury

  IV. Aktualny kalendarz kursów

  V. Warunki uczestnictwa

  Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

  • Zwrot kosztów przejazdów – osobom dojeżdżającym na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km przysługuje zwrot kosztów przejazdów (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
  • Nocleg – osoby dojeżdżające na kurs z miejscowości odległych o co najmniej 50 km mogą skorzystać z finansowanego w ramach projektu noclegu (wg.zasad opisanych w Regulaminie)
  • Rekompensaty – uczestnicy (lekarze i diagności) kursów z zakresu ścieżek postępowania terapeutyczno-diagnostycznego mogą otrzymać rekompensatę z powodu braku możliwości uczestniczenia w obowiązkowych kursach specjalistycznych w wysokości 450 zł brutto/kurs (wg.zasad opisanych w Regulaminie).

  VI. Ochrona danych osobowych

  Udział w kursach wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, które odbywa się w oparciu o umowę powierzenia z Instytucją Pośredniczącą i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w zakładce „Ochrona Danych Osobowych„.

  Rozmiar Czcionki
  Kontrast