Warsztaty w listopadzie – odwołane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, wszystkie kursy organizowane w formie warsztatowej w najbliższym terminie zostają odwołane.
Informacja o nowych terminach pojawi się w aktualnościach oraz w terminarzu na stronie.

Dotyczy to następujących kursów:

Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych – 09.11-13.11.2020
Warsztaty: Cytogenetyka molekularna dla pracowników laboratoriów – 16-17.11.2020

Uwaga! Zmiany w kursie „Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM”, 14-18 października 2019 r

Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom, informujemy iż 5 dniowy kurs pt. „Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM”, który został zaplanowany w dniach 14-18 października 2019 r., zostanie podzielony na 2 niezależne części (na 2 terminy).
Pierwsza część odbędzie się w dniach 14-16 października 2019 r., a druga część zostanie zorganizowana w styczniu 2020 r. Zapisy na obie części będą prowadzone oddzielnie (aby uczestniczyć w drugiej części, nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w części pierwszej).
Osoby, które już się zapisały, nie muszą się ponownie zapisywać (na I część).

Mamy nadzieję, że kurs podzielony na 2 części będzie organizacyjnie wygodniejszy.

O terminie kursu w 2020 r. poinformujemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Zmiana terminu kursu

Z przyczyn organizacyjnych, nastąpiła zmiana dwóch terminów kursów: kurs ‘Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej” – został przeniesiony z 21 listopada na 21 października oraz z 22 listopada na 22 października.

Kalendarz aktualnych szkoleń w październiku można zobaczyć.

Rejestracja na kurs Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej na dzień 21 października

Rejestracja na kurs Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej na dzień 22 października

Zapraszamy na kursy!

Ruszyła rekrutacja na wszystkie kursy zaplanowane na 2019 r.

Harmonogram organizowanych kursów:

1. KURSY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA PACJENTÓW Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Diagnostyka i leczenie dorosłych pacjentów z WWM.
Lekarze rodzinni, interniści, neurolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, kardiolodzy, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni, dietetycy – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji
14-18 października 2019
5Warszawa
Diagnostyka i opieka medyczna nad pacjentami z WWM – Rola lekarza POZ. Lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, interniści – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji 21-22 listopada 20192Warszawa
Wyniki programu badań przesiewowych noworodków w kierunku WWM. Pediatrzy, pediatrzy metaboliczni, neonatolodzy, anestezjolodzy, genetycy kliniczni – specjaliści i lekarze w trakcie specjalizacji. 2 grudnia 2019 1Gdańsk

2. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs: Możliwości diagnostyczne zaburzeń glikozylacji.
Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, onkolodzy, dietetycy, psychiatrzy
23 września 2019 1
Warszawa
Kurs: Rola i funkcja kofaktorów, w tym witamin z grupy B w diagnostyce WWM. Diagności laboratoryjni, neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, gastroenterolodzy, neonatolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni, psychiatrzy 27 września 2019 1
Warszawa
Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych – możliwości diagnostyczne. Neurolodzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, neonatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, psychiatrzy 21-22 października 2019 2
Warszawa

3. KURSY Z ZAKRESU GENOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Zespół delecji 22q11 – problemy kliniczne i diagnostyczne
Edycja kursu dedykowana dla lekarzy, w szczególności dla: lekarzy POZ, pediatrów, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz genetyków klinicznych.

12 września 20191
Warszawa
Choroby genetyczne wieku rozwojowego – możliwości diagnostyczne w erze badań genomowych. Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 17-18 października 20192
Warszawa
Genetyka i genomika chorób neurologicznych Pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, psychiatrzy, lekarze POZ, genetycy kliniczni, diagności laboratoryjni, lekarze i diagności w trakcie specjalizacji 7-8 listopada 20192
Warszawa
Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej. Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji
21 listopada 2019
1
Warszawa

Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej.

Lekarze POZ, lekarze różnych specjalności, lekarze w trakcie specjalizacji

22 listopada 2019
1
Warszawa

KURSY LABORATORYJNE

1. KURSY Z ZAKRESU METABOLOMIKI I PROTEOMIKI

Temat kursuOsoby posiadające pierwszeństwo zapisu na dany kurs Data kursu Ilość dni Miejscowość
Kurs: wykorzystanie analizatora aminokwasów i LC-MS/MS w diagnostyce WWMDiagności laboratoryjni, pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, analitycy medyczni, lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej i neurologicznej, studenci Uniwersytetów Medycznych, studenci wydziałów biologii, biotechnologii, weterynarii, chemii i pokrewnych, genetycy kliniczni.28-31 października 20194
Warszawa

Zapraszamy na kurs z zakresu genomiki:

13 września 2019 r. – Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a

Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej.

Kurs skierowany jest do lekarzy genetyków, ginekologów, położników oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, a także diagnostów laboratoryjnych, zainteresowanych wykorzystaniem współczesnych technik laboratoryjnej genetyki medycznej w obszarze diagnostyki prenatalnej.

Podczas kursu poruszone będą zagadnienia z zakresu poradnictwa genetycznego, diagnostyki wrodzonych wad rozwojowych płodu, niepłodności męskiej i żeńskiej oraz poronień samoistnych. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości wykorzystania metod cytogenetycznych i molekularnych w badaniach prenatalnych oraz omówione zasady i problemy interpretacji wyników badań uzyskiwanych tymi metodami.

Program kursu

REJESTRACJA

Informujemy, że lista uczestników kursu została już zamknięta. Jeżeli jest Pan/i zainteresowana/y kursem o tej tematyce, uprzejmie prosimy o kontakt: kursy@imid.med.pl. Jeśli zainteresowanie tym kursem będzie duże, zostanie zorganizowany dodatkowy termin.

Ruszyły zapisy na kursy z zakresu genomiki:

23 i 24 maja 2019 r. – Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a

Genetyka i genomika w codziennej praktyce lekarskiej.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych specjalizacji, którzy często są lekarzami pierwszego kontaktu dla Pacjentów z chorobami genetycznymi. Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu genetyki klasycznej, diagnostyki oraz poradnictwa genetycznego na przykładzie wybranych jednostek chorobowych. W trakcie kursu omawiane będą choroby genetyczne wieku rozwojowego, choroby wieku późnego oraz choroby mitochondrialne.

Program kursu

REJESTRACJA

07 czerwca 2019 r. – Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a

Badania genetyczne w diagnostyce prenatalnej.

Kurs skierowany jest do lekarzy genetyków, ginekologów, położników oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, a także diagnostów laboratoryjnych, zainteresowanych wykorzystaniem współczesnych technik laboratoryjnej genetyki medycznej w obszarze diagnostyki prenatalnej.

Podczas kursu poruszone będą zagadnienia z zakresu poradnictwa genetycznego, diagnostyki wrodzonych wad rozwojowych płodu, niepłodności męskiej i żeńskiej oraz poronień samoistnych. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości wykorzystania metod cytogenetycznych i molekularnych w badaniach prenatalnych oraz omówione zasady i problemy interpretacji wyników badań uzyskiwanych tymi metodami.

Program kursu

REJESTRACJA

Rozmiar Czcionki
Kontrast