Strona główna

Nieodpłatne kursy dla lekarzy, diagnostów i techników laboratoryjnych, studentów i innych specjalistów, w latach 2019 – 2021 w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

Postęp w zakresie specjalistycznej wiedzy medycznej, rozwoju technologii i metod postępowania diagnostycznego i terapeutycznego umożliwia diagnozowanie i leczenie dolegliwości dotychczas nierozpoznawanych lub z powodu niedostępności technologii i wiedzy błędnie kwalifikowanych. Połączenie unikatowej wiedzy i technologii ma szczególne znaczenie w obszarze chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wad metabolizmu. Upowszechnianie tej wiedzy i realne zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych jest celem tych kursów.

Kursy będą realizowane w okresie 2019-2021 przez Instytut Matki i Dziecka i przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka (kursy z zakresu Bioinformatyki).

I. Ogólna tematyka i cele kursów II. Realizatorzy kursów III. Partnerzy Ponadnarodowi i Partner Krajowy
Rozmiar Czcionki
Kontrast